September 23, 2020

SUKDULANG BIYAYA (Musikatha Original) RM Rodriguez Cover Lyrics VideoPagsambang Wagas (Live) Album
SUKDULANG BIYAYA (Musikatha Original) RM Rodriguez Cover Lyrics Video

Habang hindi karapat dapat
Pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta.
Habang walang kakayanang
Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Niyakap Mo ako sa aking karumihan.
Inibig Mo ako ng di kayang tumbasan
O Diyos ng katarungan at katuwiran
Na kahit minsa’y di nabahiran
Ang kabanala’t kalwalhatian
Salamat sa sukdulang biyaya Mo.
O Diyos ng Pag ibig na mas
Malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Higit pa sa buhay ko
Salamat sa Sukdulang biyaya Mo.

Audio

Buy album at

source

Comments

comments