இம்மானுவேல் – Christmas Song | Christian Tamil Song #tamil #newsong #video #music #songsAll Praise and Glory to our GOD Almighty

Kindly do watch & share and subscribe to our channel Sweet Voice Melodies, then you will get our new upcoming song and more… Thank you for sharing to others… God bless U

Sweet Voice Melodies | ALBUM VOL 10
Use headphones for better clarity
Our Sincere Thanks to – Holiday Home, Kodaikanal

Lyrics:

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-4

1.பெத்லகேமில் பிறந்த அவர்
பாலகனாய் ஜெனித்த அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
உலகத்தின் ராஜா அவர்
தூதர் போற்றும் தேவன் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

2.மகிமை நிறைந்த தேவன் அவர்
மகத்துவத்தின் கர்த்தர் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
சமாதான பிரபு அவர்
நன்மை தரும் தகப்பன் அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

3. மனிதனாகப் பிறந்த அவர்
பரலோகத்தை திறந்த அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே
மாம்சமாக வந்த அவர்
நமக்குள் வாழும் இயேசு அவர்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-2

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்
இம்மானுவேல் என்னோடிருப்பாரே-4

Released and Blessed by : Rev. V.T. Johnson, Presbyter, All Saints’ Church, Madurai
Conductor: J. Ephraim George, 9443338104
Co-ordinator: C. Simon Wesley, 9150076761
Sung by: SVM
Music by: FAIRY EBASINGH
Recorded and Mixed by : Gabriel Media, Madurai.
Video Direction: Sugirtha Dominique, Webster
Video Shooting and editing by: Charles Digital, Madurai

#christmas #newsong #2023 #christiansongs #tamilchristiansongs #praiseandworship #songs #promise #sweetvoice #newsong #tamil #viral #music #subscribe #tamilnadu #india #ashwednesday #hymn #woman #christian #christmassongs #christiansongs #jesussongs #walkwithjesus #tpm #tamilchristiansongs

source

9 Comments

Comments are closed.

© 2024 Lyrics MB - WordPress Theme by WPEnjoy