October 6, 2022

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hindi Alam ng mga Tao Kung Gaano Sila Kahamak"Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring kontakin kami. Messenger:

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Hindi Alam ng mga Tao Kung Gaano Sila Kahamak”

Sa loob ng isipan ng mga tao,
ang Diyos ay laging sumusumpa sa kanila.
At sa gayon Siya’y hindi nila pinapansin;
palagi silang naging malamig sa Kanya.
Kaya sinasabi ng Diyos na sila ay imoral
at sila ay walang katinuan
dahil sa maling akala ng mga puso nila;
wala rin silang tunay na damdamin ng tao.

Walang nagmamalasakit na tao
sa damdamin ng Diyos,
nguni’t di umano’y “katuwiran”
ang gamit upang makitungo.
Ang tao’y naging ganito
sa loob ng maraming taon;
hindi nagbago ang kanyang disposisyon.
‘Di niya pinapahalagahan ang kanyang sarili,
kaya’t tinawag siyang hamak at walang halaga.
Walang pagmamahal sa sarili,
pinipinsala lamang ang sarili,
‘di ba nagpapakita ito
ng kanyang kawalang-halaga?

Ang sangkatauhan ay tulad
ng isang masamang babae,
sarili ay pinaglalaruan at ibinibigay
upang kusang magpahalay,
gayunman ‘di makita ng tao
ang kanyang kababaan.
Ang uri ng kasiyahang natatagpuan niya
ay pagtatrabaho para sa iba, pakikipag-usap,
sa gayon ay naibibigay sa mga kamay nila;
hindi ba ito ang karumihan ng sangkatauhan?
Dahil ‘di niya kilala’ng sarili niya,
ang nais niyang ipakitang alindog
at pangit na mukha
ang pinakadakilang kapintasan
niyang kasuklam-suklam sa Diyos.
Walang tamang relasyon sa mga tao,
kaya pa’no magkakaroon
ng tamang ugnayan sa Diyos?

Marami nang nasabi ang Diyos sa sangkatauhan,
upang mamuhay Siya sa mga puso ng tao,
nang makalaya sila sa kanilang mga diyus-diyosan,
na naninirahan doon.
At magagamit na ng Diyos ang kapangyarihan
Niya sa sangkatauhan,
at matatapos Niya ang layunin
ng pag-iral ng Diyos sa mundo.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ebanghelyo ng Pagbaba ng Kaharian:
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos:
Maaari ninyong i-download ang app ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.
Google Play:
App Store :
CAG Hymns – Mga Bagong Awitin ng Kaharian App.
Google Play:
App Store :

Email: contact.tl@kingdomsalvation.org
Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63-910-703-2766 (Smart) +63-966-991-8518 (Globe)

#MakapangyarihangDiyos #Diyos #SalitangDiyos

source

Comments

comments